Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm tân Vụ trưởng Vụ Tín dụng

Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm tân Vụ trưởng Vụ Tín dụng

Ngày 17/01, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thống đốc NHNN về việc bổ nhiệm bà Hà Thu Giang – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế kể từ ngày 16/01/2023. Thời hạn giữ chức vụ của bà Hà Thu Giang là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Trước đó, bà Giang được NHNN giao phụ trách điều hành công việc của Vụ Tín dụng các ngành kinh tế kể từ ngày 9/12/2021.

Là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của NHNN, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế có chức năng tham mưu, giúp Thống đốc thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực tín dụng ngân hàng và điều hành thị trường tiền tệ theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, NHNN đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thống đốc NHNN về việc bổ nhiệm ông Mai Thế Anh – Trưởng phòng Phòng Cải cách hành chính thuộc Văn phòng NHNN giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng NHNN kể từ ngày 16/01/2023. Thời hạn giữ chức vụ của ông Mai Thế Anh là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Theo NHNN, Văn phòng NHNN có chức năng tham mưu, giúp Thống đốc trong công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động ngân hàng; thực hiện công tác cải cách hành chính của NHNN; quản lý hoạt động văn thư, lưu trữ của ngành Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *