Thu nhập người lao động tăng gần 1 triệu đồng so với năm 2021

Thu nhập người lao động tăng gần 1 triệu đồng so với năm 2021 - Ảnh 1.

Số liệu mới công bố từ Tổng cục Thống kê cho biết, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý IV/2022 là 6,8 triệu đồng, tăng 95.000 đồng so với quý trước và tăng 1,5 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung cả năm 2022, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 6,7 triệu đồng, tăng 927.000 đồng so với năm 2021 và tăng 759.000 đồng so với cùng kỳ năm 2019. 

“Thu nhập bình quân tháng của lao động nam năm 2022 là 7,6 triệu đồng, tăng 950.000 đồng so với năm trước và tăng 830.000 đồng so với cùng kỳ năm 2019; thu nhập bình quân tháng của lao động nữ là 5,6 triệu đồng, tăng 914.000 đồng so với năm trước và tăng 709.000 đồng so với cùng năm 2019”, Tổng cục Thống kê cho biết.

Thu nhập người lao động tăng gần 1 triệu đồng so với năm 2021 - Ảnh 1.

Năm 2022, thu nhập của người lao động tăng ở cả 3 khu vực kinh tế là công nghiệp và xây dựng; dịch vụ; nông, lâm nghiệp và thủy sản

Cũng theo Tổng cục Thống kê, năm 2022, chứng kiến sự tăng trưởng ở hầu hết các ngành kinh tế giúp thu nhập của người lao động tăng ở cả 3 khu vực kinh tế so với năm 2021. 

Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng ghi nhận mức tăng trưởng thu nhập cao nhất. Cụ tể, thu nhập của lao động làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng tăng đến tăng 17,6% (tương ứng tăng 1,1 triệu đồng/người/tháng); lao động làm việc trong ngành dịch vụ tăng 15,4% (tương ứng tăng 1 triệu đồng/người/tháng). Thu nhập bình quân của lao động làm việc trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 9,8%, tương ứng tăng 448.000 đồng.

So với cùng kỳ năm 2021, một số ngành kinh tế có tốc độ tăng thu nhập bình quân của người lao động tăng trưởng khá nổi bật: lao động làm việc trong ngành vận tải kho bãi có tốc độ tăng thu nhập bình quân là 21,2% (tương ứng tăng 1,6 triệu đồng/người/tháng); thu nhập bình quân của lao động ngành dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 21,0% (tăng 1,1 triệu đồng); thu nhập bình quân của lao động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 18,2% (tăng 1,1 triệu đồng); thu nhập của lao động ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy tăng 17,2% (tăng 1,1 triệu đồng).

Số liệu cũng cho biết, thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương năm 2022 là 7,5 triệu đồng, tăng 15,1% so với năm trước, tương ứng tăng 992.000 đồng. So với cùng kỳ năm 2019, khi COVID-19 chưa xuất hiện, thu nhập của lao động làm công hưởng lương tăng 12,7%, tương ứng tăng khoảng 847.000 đồng. 

Lao động nam làm công hưởng lương có thu nhập bình quân là 8 triệu đồng, cao hơn 1,14 lần thu nhập bình quân của lao động nữ (7 triệu đồng). Thu nhập bình quân của lao động làm công hương lương làm việc ở khu vực thành thị cao hơn 1,23 lần thu nhập bình quân của lao động làm việc ở khu vực nông thôn, tương ứng 8,4 triệu đồng so với 6,9 triệu đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *