Ngân hàng SHB được tăng vốn điều lệ

Theo đó, Thống đốc NHNN quyết định sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 115/GP-NHNN ngày 3/11/2018 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thành: Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội là 30.673.831.960.000 đồng.

Trước đó, số vốn điều lệ của SHB là: 26.674 tỷ đồng.

SHB có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã sửa đổi, bổ sung) đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 115/GP- NHNN ngày 3/11/2018 do Thống đốc NHNN cấp cho SHB.

Quyết định số 1411/QĐ-NHNN ngày 09/8/2022 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của SHB hết hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định này.

Tăng vốn điều lệ cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi lên 10.000 tỷ đồng vào năm 2025Tăng vốn điều lệ cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi lên 10.000 tỷ đồng vào năm 2025

VTV.vn – Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định 1660/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *