Một ngân hàng vừa điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022, lợi nhuận giảm gần 27%

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Theo đó, HĐQT VietBank đã thông qua việc giảm kế hoạch lợi nhuận trước thuế từ 1.090 tỷ đồng xuống còn 800 tỷ đồng, tương đương giảm gần 27%.

Ban lãnh đạo ngân hàng cũng dự kiến tổng tài sản cuối năm nay chỉ đạt 115.000 tỷ, thấp hơn 18.000 tỷ so với kế hoạch đã giao. Trong đó, dư nợ cho vay vẫn giữ nguyên ở mức 65.200 tỷ. Huy động từ khách hàng (gồm giấy tờ có giá) theo kế hoạch mới chỉ đạt 84.000 tỷ, thấp hơn 18.000 tỷ so với mức 102.000 tỷ đưa ra trước đó.

Ngoài ra, VietBank cũng dự kiến tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2022 ở mức 2,5% tổng dư nợ tín dụng, trong khi ban đầu kế hoạch là thấp hơn mức này.

Một ngân hàng vừa điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022, lợi nhuận giảm gần 27% - Ảnh 1.

Các chỉ tiêu tài chính được điều chỉnh (Nguồn: VietBank)

VietBank cho biết, HĐQT ngân hàng sẽ báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông thường niên về kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được điều chỉnh.

Theo kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 VietBank thông qua vào cuối tháng 4, ngân hàng dự kiến đến hết năm 2022, quy mô tổng tài sản sẽ đạt 133.000 tỷ đồng, tăng trưởng 28,7% so với năm 2021. Tổng dư nợ cho vay tăng 15% lên mức 65.200 tỷ đồng. Huy động từ khách hàng (bao gồm giấy tờ có giá) tăng 37,1% và đạt 102.000 tỷ. Lợi nhuận sẽ tăng 71,4% lên 1.090 tỷ đồng – lần đầu tiên đặt mục tiêu ngàn tỷ.

Trước đó, VietBank đã công bố báo cáo tài chính quý III với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2022 đạt 536 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện gần 50% kế hoạch năm. Riêng quý 3/2022, lợi nhuận của Vietbank là 148 tỷ đồng, tăng 117% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản ngân hàng đạt 109.207 tỷ đồng, tăng 5,6% so với đầu năm. Tổng huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 70.137 tỷ đồng, tăng 5,1%. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 57.415 tỷ đồng, tăng 13,6%. Nợ xấu cuối quý 3 của VietBank là 2.486 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *