Thành lập thêm 4 phường thuộc thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

Thành lập thêm 4 phường thuộc thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

Sáng ngày 11/09, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập 04 phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh có 6.178,2 km2 diện tích tự nhiên, dân số 1.258.000 người; có 14 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 04 thành phố, 02 thị xã và 08 huyện); 186 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 67 phường, 08 thị trấn và 111 xã).

Thị xã Đông Triều có 39.721,55 ha (397,21 km2) diện tích tự nhiên, dân số 232.972 người; có 21 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 6 phường và 15 xã). Thị xã Đông Triều được thành lập ngày 11/3/2015, bao gồm: 6 phường (Đông Triều, Đức Chính, Hưng Đạo, Xuân Sơn, Kim Sơn, Mạo Khê) và 15 xã (Bình Dương, Nguyễn Huệ, Thủy An, Việt Dân, Tân Việt, Hồng Phong, Tràng An, An Sinh, Bình Khê, Tràng Lương, Yên Thọ, Yên Đức, Hoàng Quế, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây), là thị xã cửa ngõ phía Tây tỉnh Quảng Ninh.

Trong 21 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc thị xã Đông Triều, ngoài 06 phường nội thị đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang thì đến nay các xã Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ, Hoàng Quế đã có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế – xã hội.

Từ thực tế đó, việc thành lập các phường Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ, Hoàng Quế trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 04 xã là yêu cầu cấp bách và cần thiết, nhằm tổ chức bộ máy chính quyền đô thị để quản lý, điều hành, phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong khu vực.

Việc thành lập 4 phường cũng phù hợp với lộ trình quy hoạch và phát triển đô thị của thị xã theo quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 25/07/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh; theo đó, phấn đấu xây dựng, phát triển thị xã Đông Triều đảm bảo các tiêu chí là đô thị loại III trước năm 2020 và đô thị loại II vào năm 2030.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, kết quả sau khi việc thành lập 04 phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trực thuộc, nhưng có giảm 04 xã và tăng 04 phường. Thị xã Đông Triều không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số, số đơn vị hành chính cấp xã (21 đơn vị) nhưng có tăng 04 phường và giảm 04 xã (từ 06 phường và 15 xã thành 10 phường và 11 xã).

Thẩm tra nội dung này, Chủ nghiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Pháp luật nhất trí với việc thành lập 04 phường Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ, Hoàng Quế thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh như đề xuất tại Tờ trình và Đề án của Chính phủ.

Lan Nhi

Theo Trí thức trẻ