UBND TP.HCM yêu cầu cưỡng chế ngay Gia Trang quán – Tràm Chim Resort

0
177
UBND Thành phố gửi công văn khẩn chỉ đạo UBND huyện Bình Chánh tố chức cưỡng chế ngay toàn bộ các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại “Gia Trang quán – Tràm Chim Resort”, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh.

UBND TP.HCM yêu cầu cưỡng chế ngay Gia Trang quán – Tràm Chim Resort    gia trang quan tram chim resort    1572607016

Đồng thời thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài ra cần kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nghiêm khắc đối với các tổ chức cá nhân đã buông lỏng quản lý, không kịp thời xử lý công trình vi phạm.

UBND yêu cầu huyện Bình Chánh báo cáo kết quả trước ngày 30/11/2019.

Ban Nội chính Thành ủy sẽ kiếm tra, xem xét đối với việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn thi hành các quyết định cưỡng chế thi hành biện pháp khắc phục hậu quả của cơ quan Tòa án nhân dân để kịp thời tổ chức thi hành quyết định hành chính có liên quan.

Theo UBND Thành phố, "Gia Trang quán – Tràm Chim Resort” là công trình vi phạm trật tự xây dựng kéo dài nhiều năm, nhiều thời kỳ quản lý tại trung tâm xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh nhưng chưa được xử lý triệt để, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.