Trung Quốc tiếp tục giảm lãi suất

0
481
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã hạ lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm xuống mức 4,2%/năm. Đây là lần hạ lãi suất thứ 2 của Trung Quốc trong năm 2019.

Ngân hàng TW Trung Quốc giảm lãi suất lần 2 trong năm 2019  Trung Quốc tiếp tục giảm lãi suất lstq 1569250543

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vừa hạ lãi suất cho vay cơ bản (LPR) kỳ hạn một năm từ mức 4,25% xuống còn 4,2%/năm. Tuy nhiên, LPR kỳ hạn 5 năm vẫn được giữ nguyên ở mức 4,85%.

Trước đó, vào trung tuần tháng 8, PBOC cũng đã hạ lãi suất cho vay cơ bản ở kỳ hạn 1 năm xuống mức 4,25% (trước đó là 4,31%); LPR kỳ hạn 5 năm giảm xuống mức 4,85%/năm so với 4,9%/năm trước đây.

Với việc giảm lãi suất cho vay cơ bản Trung Quốc đang tìm cách giảm chi phí cho các doanh nghiệp trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế đang ở mức chậm nhất trong nhiều thập kỷ.

Như vậy, trong năm 2019, Trung Quốc đã 2 lần hạ lãi suất và 4 lần hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc.