TP.HCM giao UBND quận-huyện quản lý, sử dụng 2.360 căn hộ và 1.050 nền đất

0
231
UBND Thành phố đã giao UBND quận – huyện quản lý, sử dụng 2.360 căn hộ và 1.050 nền đất

TP.HCM giao UBND quận-huyện quản lý, sử dụng 2.360 căn hộ và 1.050 nền đất tai dinh cu binh khanh 1574070693


Khu tái định cư Bình Khánh (phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM) có diện tích 38,4 ha. Dự án thuộc chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

Trong đó gồm 1.087 căn hộ thuộc chương trình 12.500 căn hộ để phục vụ tạm cư, tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 14 nền đất phục vụ tái định cư dự án Khu Công nghệ cao; 1.273 căn hộ và 1.036 nền đất còn lại phục vụ tạm cư, tái định cư các dự án chỉnh trang đô thị, công ích có sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn năm 2019.

Đối với 1.468 căn hộ và 809 nền đất do các quận – huyện đăng ký sử dụng trong năm 2020, UBND Thành phố yêu cầu UBND quận – huyện có trách nhiệm đôn đốc các Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích tiếp tục quản lý, bảo trì và lập thủ tục bàn giao cho Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng trước tháng 12/2019.