Tiếp tục cho ý kiến về cơ chế đặc thù với Hà Nội, Đà Nẵng

0
211

Tiếp tục cho ý kiến về cơ chế đặc thù với Hà Nội, Đà Nẵng  Tiếp tục cho ý kiến về cơ chế đặc thù với Hà Nội, Đà Nẵng photo1588820872509 1588820872638 crop 1588820956744719789478

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức thành hai đợt, với nhiều nội dung quan trọng được xem xét, cho ý kiến trước khi kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 được diễn ra.

Theo thông tin từ văn phòng Quốc hội, ngày 8/5, phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Theo

chương trình dự kiến

, trong các ngày 8, 15 và 16/5/2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Đồng thời, cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2020; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Tại phiên họp, Uỷ ban Thường vụ cũng xem xét báo cáo chuẩn bị kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Cùng với đó, Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA); Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Ngoài ra, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về một số nội dung nếu đủ điều kiện, trong đó có dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số chính sách đặc thù khác; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội; một số nội dung khác trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV…


Theo Luân Dũng

Tiền Phong