Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư khu công nghiệp Phú Bài hơn 85 ha

0
92

Thủ tướng vừa quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phú Bài, giai đoạn IV, đợt I.

Dự án có quy mô 85,86 ha, được thực hiện tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thời gian thực hiện dự án là 50 kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư. Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển hạ tầng khu công nghiệp là nhà đầu tư dự án.

Theo chủ trương, tổng vốn đầu tư của dự án là 127,5 tỷ đồng, bao gồm vốn góp của nhà đầu tư là 57,5 tỷ đồng, vốn vay ngân hàng là 70 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án không quá 5 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư.


Thủ tướng giao


UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm về các vấn đề có liên quan


.