Sốt đất lan tới, Tiền Giang lo chặn phân lô, bán nền trái phép

0
255
UBND tỉnh Tiền Giang vừa có văn bản gửi các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Sốt đất lan tới, Tiền Giang lo chặn phân lô, bán nền trái phép dat nentg 1570116803

Theo đó, để ngăn chặn tình trạng phân lô, bán nền của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều nơi, đặc biệt diễn ra phức tạp ở các địa phương như thành phố Mỹ Tho, thị xã Cai Lậy, thị xã Gò Công, huyện Châu Thành và huyện Tân Phước, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm những việc sau:

UBND các huyện, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy, thành phố Mỹ Tho thực hiện việc rà soát, thống kê tất cả các khu phân lô, bán nền trên địa bàn. Kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn ngay từ đầu đối với các trường hợp tách thửa, san lắp mặt bằng với mục đích phân lô, bán nền không đúng quy hoạch, kế hoạch và mục đích sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Kiên quyết xử lý, buộc tháo dỡ các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp (không phù hợp mục đích sử dụng đất), xây dựng sai quy hoạch…

Đối với các khu phân lô, bán nền đã hình thành: Thực hiện việc rà soát, trường hợp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã phê duyệt thì cho phép tồn tại với điều kiện chủ đầu tư phải thực hiện bổ sung các thủ tục về đầu tư, kinh doanh bất động sản theo quy định; đảm bảo đầu tư và đấu nối hạ tầng kỹ thuật theo các tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng; hướng dẫn chủ đầu tư, người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính và lập các thủ tục liên quan đến đất đai theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với trường hợp phân lô, bán nền tự phát nhưng chưa đảm bảo các yêu cầu về hạ tầng, không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì UBND cấp huyện có trách nhiệm phân loại, lấy ý kiến các sở, ngành liên quan và đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý cho từng khu vực cụ thể.

Xem xét xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý khi để xảy ra tình trạng phân lô, bán nền tự phát; không đảm bảo các yêu cầu về hạ tầng, không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,…


Tiền Giang có 7.717 lô nền

Theo thống kê, tổng số lô nền trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 7.717 lô, với tổng diện tích gần 900.000m2. Thời gian qua, Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra 43 lượt đối với các trường hợp phân lô, bán nền, trong đó, 41 trường hợp có giấy phép xây dựng, 2 trường hợp không có giấy phép xây dựng. Các địa phương đã ra quyết định xử phạt 2 trường hợp trên với số tiền 40 triệu đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh theo hướng khắc phục những hạn chế, bất cập thời gian qua nhằm hạn chế tối đa việc phân lô, bán nền sai quy định. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh khi nhận thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất tại các dự án phân lô, bán nền phải đảm bảo thủ tục theo quy định.

Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Xây dựng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đặc biệt đối với khu vực có dấu hiệu phân lô, bán nền.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên kiểm tra, giám sát việc cấp phép, lắp đặt các băng rôn, phướn, quảng cáo về phân lô bán nền trên địa bàn tỉnh; góp phần đảm bảo hoạt động kinh doanh bất động sản theo đúng quy định pháp luật.

Trong tháng 10 phải có một hội nghị về việc tìm giải pháp để khắc phục các tồn tại này. Sau khi có hướng giải quyết, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị mời tất cả những đối tượng đã tự phát thực hiện phân lô, bán nền trên toàn tỉnh để lắng nghe ý kiến và sau đó sẽ có định hướng xử lý chung.


Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang

Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê; chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền.

Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy, thành phố Mỹ Tho có trách nhiệm công khai các quy hoạch khu dân cư, khu đô thị để các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư thì thực hiện theo đúng quy định.