Hơn 4 tỷ USD vốn FDI vào TP.HCM

0
764
Từ đầu năm đến nay TP.HCM đã thu hút được 4,19 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hơn 4 tỷ USD vốn FDI vào TP.HCM Hơn 4 tỷ USD vốn FDI vào TP.HCM fdi tp 1567252715

Nguồn vốn này bao gồm cả thu hút vốn dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp trong nước.

Thành phố cũng đã cấp phép cho 816 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt 754,1 triệu USD; 197 dự án được điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn 419,3 triệu USD.

Tính chung, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh là 1,173 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố còn có 3.147 trường hợp nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần với tổng vốn đạt hơn 3 tỷ USD.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, cũng đã có 97 dự án trên địa bàn thành phố chuyển trụ sở đi tỉnh, thành khác hoặc đề nghị chấm dứt hoạt động với tổng vốn đầu tư 113,1 triệu USD.

Về lĩnh vực đầu tư, hoạt động kinh doanh bất động sản đứng đầu về vốn đăng ký với 33 dự án, vốn đạt 250,5 triệu USD; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ có 192 dự án, vốn đầu tư 226,7 triệu USD; thương mại 351 dự án, vốn đầu tư 141,5 triệu USD; vận tải kho bãi 41 dự án, vốn đầu tư đạt 36,1 triệu USD; thông tin và truyền thông 106 dự án, vốn đầu tư 34,1 triệu USD; công nghiệp chế biến, chế tạo 25 dự án, vốn đầu tư 33,2 triệu USD…