Cần “mở” thị trường trái phiếu hơn để doanh nghiệp huy động vốn

0
744
Nhấn mạnh vai trò quan trọng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia khuyến nghị, việc phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp là tất yếu và Chính phủ không nên có quy định hạn chế hoặc không đúng mức với thị trường này.

Cần mở hơn để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp  Cần “mở” thị trường trái phiếu hơn để doanh nghiệp huy động vốn phahanhtraiphieu 1569495677

Theo đó, các thành viên khuyến nghị, để kiểm soát được thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Chính phủ cần rà soát lại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP, tăng cường dịch vụ xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp, tăng cường kiểm tra, kiểm soát để bảo đảm lành mạnh thị trường; gắn kết điều hành trái phiếu Chính phủ về kỳ hạn lãi suất huy động với điều hành phát hành trái phiếu doanh nghiệp và chính sách tiền tệ.

Một số thành viên cũng đề nghị Chính phủ xem xét bảo lãnh Chính phủ đối với trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu thực hiện các dự án công trình quan trọng của quốc gia.

Tiếp thu kiến nghị của Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng đây là những khuyến cáo quan trọng cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục điều hành kinh tế-xã hội trong những tháng cuối năm và tạo nền tảng vững chắc cho thực hiện các nhiệm vụ của năm 2020.

Được biết, thời gian qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh. Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp tới hết quý II đạt 586.000 tỷ đồng, tương đương 10,6% GDP.