Bắc Ninh thành lập cụm công nghiệp làng nghề 10,6 ha

0
636
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ký ban hành Quyết định số 525 về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Trung Nghĩa – Đông Thọ (huyện Yên Phong).
Bắc Ninh thành lập cụm công nghiệp làng nghề 10,6 ha  Bắc Ninh thành lập cụm công nghiệp làng nghề 10,6 ha B   c Ninh th  nh l   p c   m c  ng nghi   p l  ng ngh    106 ha
Bắc Ninh thành lập cụm công nghiệp làng nghề 10,6 ha

Theo Quyết định, Cụm công nghiệp làng nghề Trung Nghĩa – Đông Thọ được xây dựng tại xã Trung Nghĩa, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong với tổng diện tích quy hoạch là hơn 10,6 ha. Ngành nghề hoạt động chủ yếu là mộc dân dụng và phụ trợ; dệt và chế biến nông sản; thực phẩm nông nghiệp.

Công ty TNHH Hóa dệt Hà Tây làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, với tổng mức đầu tư là hơn 148 tỷ đồng.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn I chủ yếu thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thành trong quý IV năm nay. Giai đoạn II sẽ xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bắt đầu từ quý I/2020 đến quý II/2020.