Vũng Tàu dự kiến thu hồi hơn 4.700 ha đất làm dự án”Bà Rịa – Vũng Tàu dự kiến thu hồi hơn 4.700 ha đất làm dự án

0
250

Theo kế hoạch, dự kiến trong năm 2020, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ thu hồi 4.765 ha đất để triển khai 295 dự án, chuyển mục đích sử dụng hơn 225 ha đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để triển khai 49 dự án.

Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến thu hồi hơn 4.700 ha đất làm dự án  Vũng Tàu dự kiến thu hồi hơn 4.700 ha đất làm dự án”Bà Rịa – Vũng Tàu dự kiến thu hồi hơn 4.700 ha đất làm dự án 09 aiss


Đây là kế hoạch thu hồi, chuyển đồi mục đích sử dụng đất được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đề xuất.


Theo sở này, trong năm nay, trên địa bàn tỉnh có 457 dự án phải thu hồi đất với diện tích 4.300 ha.


Cũng trong năm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 129 dự án, công trình có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng với 490 ha. Hiện đã có 4 dự án (4,33 ha) đã thực hiện xong thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định, các dự án còn lại vẫn chưa thực hiện xong thủ tục này.