VietinBank phát hành thành công 4.000 tỷ đồng trái phiếu

0
648
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) cho biết, vừa phát hành thành công 4.000 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp năm 2019.

vietinbank phát hành thành công 4000 tỷ đồng trái phiếu  VietinBank phát hành thành công 4.000 tỷ đồng trái phiếu vietinbank 1569931313

Đây là số lượng trái phiếu nằm trong đợt mở bán ra công chúng đầu tiên của ngân hàng trong năm 2019 và nằm trong kế hoạch 5.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành ra công chúng.

VietinBank chào bán 400.000 trái phiếu với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, bao gồm 200.000 trái phiếu kỳ hạn 7 năm, đáo hạn vào năm 2026 và 200.000 trái phiếu kỳ hạn 10 năm, đáo hạn vào năm 2029.

Trái phiếu được phát hành đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản của VietinBank, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và thoả mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VietinBank  theo quy định hiện hành, lãi suất thả nổi theo lãi suất của 4 ngân hàng (VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank).

Số tiền phát hành thành công 4.000 tỷ đồng trái phiếu đợt 1 sẽ được VietinBank sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động cung ứng tín dụng cho nền kinh tế và đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

VietinBank dự kiến mở bán Trái phiếu ra công chúng đợt 2 vào đầu tháng 10/2019 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.