Vietcombank: 9 tháng lợi nhuận 17.250 tỷ đồng

0
529
Trong hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết, Lợi nhuận trước thuế đạt 17.250 tỷ đồng, tăng 51,9% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 85,4% kế hoạch năm 2019.

Sơ kết 9 tháng đầu năm Vietcombank  Vietcombank: 9 tháng lợi nhuận 17.250 tỷ đồng vietcombank9thang 1570443450

Chia sẻ tại hội nghị, ông Phạm Quang Dũng, Tổng giám đốc Vietcombank cho biết, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm Vietcombank đã đạt được nhiều con số tích cực. Cụ thể, tổng huy động vốn đạt 998.247 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch quý 3/2019; Dư nợ tín dụng đạt 709.128 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2018, hoàn thành kế hoạch 9 tháng năm 2019.

Thu hồi nợ ngoại bảng đạt 2.862 tỷ đồng, hoàn thành 82% kế hoạch HĐQT giao năm 2019.

Lợi nhuận trước thuế đạt 17.250 tỷ đồng, tăng 51,9% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 85,4% kế hoạch năm 2019. Lợi nhuận hợp nhất đạt 17.592 tỷ đồng, tăng 50,6% so với cùng kỳ, đạt 85,8% kế hoạch năm 2019.

Các chỉ số ROAA, ROAE đạt tương ứng là 1,65% và 25,75%.

Chỉ tiêu năm 2019 tổng tài sản sẽ tăng thêm 12% đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng 15% đạt hơn 735 nghìn tỷ; huy động vốn tăng 11 – 13% và lợi nhuận trước thuế là 19.500 tỷ đồng cho ngân hàng riêng lẻ và 20.000 tỷ của ngân hàng hợp nhất.