VIB tăng vốn điều lệ lên hơn 9.200 tỷ đồng

0
296
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Quyết định về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) từ gần 7.835 tỷ đồng lên hơn 9.244 tỷ đồng.

VIB tăng vốn lên hơn 9.200 tỷ đồng  VIB tăng vốn điều lệ lên hơn 9.200 tỷ đồng vib 1571053653

Theo đó, NHNN quyết định sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 95/GP-NHNN ngày 28/9/2018 của Thống đốc NHNN cấp cho VIB thành: “Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam là 9.244.913.950.000 đồng”.

Trước đó, phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông VIB thông qua tại Nghị quyết số 3.1215.19 ngày 28/03/2019 và Hội đồng quản trị VIB thông qua tại Nghị quyết số 042.19.1 ngày 03/06/2019 với nội dung chính là phê duyệt phương án phát hành cổ phiểu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.820 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 113.387 tỷ đồng, tăng 19%, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,8%. Tổng tài sản tăng 17,8% đạt 163.956 tỷ đồng. Huy động tiền gửi từ khách hàng tăng tăng 17% đạt 99.158 tỷ.

Năm 2019, VIB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 3.400 tỷ đồng, tổng tài sản 182.908 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng 136.509 tỷ đồng, huy động vốn 127.198 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 2%.