Ế ẩm vì vắng khách, nhiều khách sạn Nha Trang ‘cửa đóng then cài’

0
122