TPBank báo lãi lớn 2.404 tỷ đồng

0
196
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cho biết, kết thúc 9 tháng đầu năm 2019 ngân hàng lãi trước thuế 2.400 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ.

TPBank báo lãi lớn 9 tháng đầu năm 2019  TPBank báo lãi lớn 2.404 tỷ đồng tpbank 1570035166

Theo đó, đến hết tháng 9, tổng tài sản ngân hàng đạt trên 154.000 tỷ đồng, hoàn thành 98,76% kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ tháng 4. Tổng huy động đạt trên 138.000 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ và hoàn thành 97,3% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng TPBank đạt 2.404 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2018, hoàn thành trên 75% kế hoạch.

Đầu tháng 9, TPBank thông báo đã trích lập đủ dự phòng và mua lại toàn bộ 756,6 tỷ đồng danh mục trái phiếu VAMC trước thời hạn. Tỉ lệ nợ xấu ở mức 1,48%.

Theo Bảng xếp hạng Top 500 ngân hàng mạnh nhất Châu Á – Thái Bình Dương 2019 do Tạp chí tài chính The Asian Banker TPBank đứng thứ 7 trong số các ngân hàng Việt Nam được xếp hạng.

Tại ĐHĐCĐ năm 2019, TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 3.200 tỷ đồng, tăng 41% so với 2018. Tổng tài sản đạt 158.000 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng lên 10.000 tỷ đồng. Huy động trên 142.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt trên 101.000 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 2%.