TP.HCM lập báo cáo nghiên cứu khả thi 5 dự án xây dựng đô thị thông minh

0
155

UBND TP.HCM cho biết sẽ xem xét, quyết định đầu tư các dự án sau khi có ý kiến của Hội đồng thẩm định dự án. 

Các dự án gồm: dự án Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh của TP.HCM; dự án Xây dựng Trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp của TP.HCM thông qua một đầu số viễn thông duy nhất giai đoạn 2019 – 2025; dự án Xây dựng Hệ thống giám sát hình ảnh camera tập trung của TP.HCM giai đoạn 2019 – 2021; dự án triển khai hệ thống quản lý, lưu trữ cơ sở dữ liệu thuộc Kho dữ liệu dùng chung của TP – giai đoạn 1 và dự án triển khai Giải pháp bảo mật và an toàn thông tin trên địa bàn TP.HCM).

TP.HCM lập báo cáo nghiên cứu khả thi 5 dự án xây dựng đô thị thông minh do 20thi 20thong 20minh 20tphcm
Ảnh minh họa.

Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông được giao chọn đơn vị tư vấn, ủy thác quản lý các dự án; hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư 62 dự án thuộc Đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành Đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025” để trình HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư vào đầu tháng 3/2020.

Ngoài ra, UBND TP cũng sẽ điều chỉnh Quyết định 18/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND TP đảm bảo phù hợp với Luật Đầu tư công (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020).