TP. HCM: Dự kiến năm 2019 kiếu hối đạt 5 tỷ USD

0
574
Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. HCM, lượng kiều hối về thành phố sau 9 tháng đạt khoảng 3,8 tỷ USD. Dự kiến, cả năm nay, kiều hối đạt khoảng 5 tỷ USD.

Kiếu hối về TP. HCM: Dự kiến cả năm 2019 đạt 5 tỷ USD  TP. HCM: Dự kiến năm 2019 kiếu hối đạt 5 tỷ USD kieuhoi 1570097691

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM cho biết, lượng kiều hối về thành phố sau 9 tháng đầu năm đạt khoảng 3,8 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ. Dự kiến, cả năm kiều hối đạt khoảng 5 tỷ USD.

Những năm gần đây, kiều hối chuyển về TP. HCM tăng bình quân 8-10% mỗi năm.

Kiều hồi đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với các nước đang phát triển vốn đang cần rất nhiều vốn như Việt Nam. Theo các chuyên gia kinh tế, kiều hối là một nguồn thu ngoại tệ ổn định, không hoàn lại và đặc biệt không tạo gánh nặng nợ nước ngoài cho nền kinh tế. Nguồn vốn này giúp đất nước giảm thiểu nhiều rủi ro trong quá trình huy động vốn, giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn nước ngoài.

Xét về mặt vĩ mô, kiều hối còn góp phần tích cực cải thiện cán cân thanh toán quốc gia; qua đó nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Còn xét về mặt vi mô, kiều hối tăng nguồn cung ngoại tệ cho nền kinh tế, ổn định thanh khoản ngoại tệ cho hệ thống tài chính, qua đó góp phần ổn định thị trường ngoại hối và tỷ giá. 

Theo ngân hàng Thế giới (WB), năm 2018 lượng kiều hối về Việt Nam đạt gần 16 tỷ USD, trước đó, năm 2017 là 13,8 tỷ USD, năm 2016 là 11,88 tỷ USD. Dự báo trong năm nay, lượng kiều hối sẽ tiếp tục chảy mạnh về Việt Nam dù thế giới có nhiều biến động.