TP.HCM công bố Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng 2019

0
238
UBND Thành phố vừa ban hành Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới để tính lệ phí trước bạ; tính giá chuẩn nhà ở xây dựng mới để thực hiện công tác bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

TP.HCM công bố Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng 2019 bietthu 1568123601

TP.HCM công bố Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng 2019 nha ven song 1568123605

Giá trị xây dựng nhà ở, công trình, vật kiến trúc không có trong Bảng giá này thì áp dụng theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình được Bộ Xây dựng công bố.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/9/2019, thay thế Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình đã ban hành trước đây.