18 tỉnh, thành phố sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện trong tháng 2

0
441


Tại phiên họp thứ 41 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các thành viên ủy ban ban đã thống nhất với đề án


sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại 18 tỉnh (Vĩnh phúc, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lai Châu, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Gia Lai, Vĩnh Long, Bình Dương, Hậu Giang, Tiền Giang, Bến Tre). Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính của 18 tỉnh sẽ có hiệu lực vào tháng 2, và s


au khi sắp xếp, số đơn vị hành chính giảm được 4 huyện và 109 xã.


Đề án đề xuất giải thể toàn bộ ba đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, việc này phù hợp với quy định tại Điều 71, 128 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND. Đồng thời, quy mô diện tích và dân số của ba xã của huyện Lý Sơn quá nhỏ so với quy định. Việc sắp xếp đơn vị hành chính của huyện này có hiệu lực theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Riêng tỉnh Cao Bằng, các thành viên ủy ban lo ngại, việc sắp xếp (6 huyện và 76 xã) sẽ tạo ra xáo trộn lớn với người dân và các lĩnh vực trên địa bàn, vì vậy, việc sắp xếp của Cao Bằng sẽ tiếp tục trình tại phiên họp 42.

Ngoài ra, hiện 3 huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), Cồn Cỏ (Quảng Trị) và Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc.


Cũng tại kỳ họp này, Chính phủ đề nghị thành lập mới 43 đơn vị hành chính ở đô thị, gồm 3 thành phố thuộc tỉnh, 3 thị xã và 27 phường và 10 thị trấn.


Tại kỳ họp 42, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, huyện tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, được tổ chức vào tháng 2.