Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư kết cấu hạ tầng KCN hỗ trợ Đồng Văn III

0
520

Thủ tướng vừa quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III (giai đoạn II) – tỉnh Hà Nam.

Theo chủ trương, dự án trên được thực hiện tại thị trấn Đồng Văn, xã Tiên Nội và xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam với quy mô 168,41 ha do CTCP đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam thi công làm nhà đầu tư.

Mục tiêu Dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Vốn đầu tư dự án là 1.272 tỷ đồng; trong đó, vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư là 200 tỷ đồng, phần còn lại được huy động từ các nguồn khác.

UBND tỉnh Hà Nam có trách nhiệm chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh này quy định cụ thể tiến độ thực hiện Dự án theo quy định.