Thu hồi hơn 22 nghìn tỷ đồng nợ thuế sau 8 tháng

0
692
Theo Tổng cục thuế, tính đến thời điểm 31/8 cơ quan thuế đã thu được 22.117 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Thu hồi hơn 22 nghìn tỷ đồng nợ thuế sau 8 tháng Thu hồi hơn 22 nghìn tỷ đồng nợ thuế sau 8 tháng no thue 1567612258

Tổng số tiền thuế nợ đã giảm 8,4% so với thời điểm 31/12/2018, trong đó tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) chiếm tỷ trọng 52,7% tổng số tiền thuế nợ, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2018. Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi (của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) chiếm tỷ trọng 47,3% tổng tiền thuế nợ, tăng 10,2%so với cùng kỳ năm 2018.

Cũng trong 8 tháng đầu năm 2019, ngành Thuế ước thực hiện được 55.701 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT; kiểm tra được 279.881 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt 32.700,33 tỷ đồng, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 8.900 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 1.380 tỷ đồng; giảm lỗ gần 22.400 tỷ đồng.

Trong đó, đã thanh tra 295 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; kiến nghị xử lý qua thanh tra hơn 7.900 tỷ đồng.