TP Mỹ Tho giải quyết việc chuyển nhượng, chuyển mục đích tại dự án phân lô, bán nền

0
252
UBND TP Mỹ Tho vừa đưa ra phương án giải quyết các hồ sơ chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trong các khu phân lô, bán nền trên địa bàn thành phố.

TP Mỹ Tho giải quyết việc chuyển nhượng, chuyển mục đích tại dự án phân lô, bán nền phan lo tiengiang 1574332937

UBND TP Mỹ Tho giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố rà soát, tìm hiểu các địa phương đã xử lý tốt tình trạng phân lô, bán nền như trên địa bàn để tổ chức đoàn đến học hỏi kinh nghiệm tham mưu UBND TP giải quyết.

Đối với các hồ sơ chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trong các khu phân lô bán nền mà địa phương đã nhận hiến đất làm đường đi và đã dược cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có thể hiện đường đi trên giấy chứng nhận): Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố tham mưu UBND TP văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuất UBND Tỉnh cho chủ trương tiếp tục giải quyết.

UBND TP Mỹ Tho cũng lưu ý, trong báo cáo cần phân tích cụ thể, nêu rõ số hồ sơ còn tồn động, căn cứ pháp lý, những khó khăn có thể diễn ra nếu tiếp tục không giải quyết. Thời gian thực hiện chậm nhất đến ngày 20/11/2019.

Đối với các trường hợp chuyển mục đích diện tích đất lớn: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát lại, nếu phù hợp với với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác thì tham mưu UBND TP giải quyết theo quy định.

Đề nghị Sở Xây dựng sớm hoàn thành việc kiểm tra và đề xuất UBND TP xử lý các khu phân lô, bán nền trên địa bàn thành phố.

Theo số liệu thống kê của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Mỹ Tho, tổng số khu đất phân lô trên địa bàn TP Mỹ Tho tính đến tháng 10/2019 là 358 khu, trong đó có 108 khu không phù hợp hợp với quy hoạch; tổng diện tích phân lô trên 620.000 m2, đã thực hiện tách thửa 5.803 nền, trong đó có 1.853 nền không phù hợp với quy hoạch. Số nền đã thực hiện giao dịch là trên 5.200 nền, trong đó có 1.469 nền không phù hợp với quy hoạch. Diện tích mỗi nền sau khi tách thửa dao động từ 60 m2 – 150 m2.

Vào tháng 10/2019, để ngăn chặn tình trạng phân lô, bán nền của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều nơi, đặc biệt diễn ra phức tạp ở các địa phương như TP Mỹ Tho, thị xã Cai Lậy, thị xã Gò Công, huyện Châu Thành và huyện Tân Phước, UBND tỉnh Tiền Giang đã có văn bản gửi các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo UBND các huyện, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy, TP Mỹ Tho thực hiện việc rà soát, thống kê tất cả các khu phân lô, bán nền trên địa bàn. Kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn ngay từ đầu đối với các trường hợp tách thửa, san lắp mặt bằng với mục đích phân lô, bán nền không đúng quy hoạch, kế hoạch và mục đích sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Kiên quyết xử lý, buộc tháo dỡ các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp (không phù hợp mục đích sử dụng đất), xây dựng sai quy hoạch…