Thêm một ngân hàng giảm lãi suất cho vay 0,5%

0
319
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa ban hành văn bản điều chỉnh giảm lãi suất cho vay tiền đồng thêm 0,5%.

Thêm một ngân hàng giảm lãi suất cho vay 0,5% vietinbank 1574185516

Cụ thể,  Vietinbank thông báo điều chỉnh giảm lãi suất cho vay VND ngắn hạn tối đa từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm đối với các nhu cầu vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đây là lần giảm lãi suất cho vay thứ 2 liên tiếp của VietinBank nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp nhất.

Theo nhà băng này, để có cơ sở giảm lãi suất cho vay, từ đầu năm 2019 đến nay, VietinBank đã chủ động khai thác các nguồn vốn hợp lý, quản lý tốt chất lượng tăng trưởng, quản trị chi phí hoạt động, triển khai đồng loạt các chương trình ưu đãi giảm lãi suất cho vay.

Vietinbank là ngân hàng thứ 3 sau Vietcombank và MSB công bố giảm lãi suất cho vay sau khi Ngân hàng Nhà nước ấn định giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND đối với các nhu cầu vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm, áp dụng từ ngày 19/11.