Thanh Hóa được chuyển đổi mục đích sử dụng gần 96 ha đất

0
338


Thủ tướng vừa đồng ý đề xuất chuyển đổi gần 96 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại Thanh Hóa, do Bộ Tài nguyên & Môi trường thẩm định trước đó.

Đồng thời, Thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định 35/2015 & Nghị định 62/2019 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, đồng thời giao Bộ Tài nguyên theo dõi và hướng dẫn thực hiện chuyển đổi này.

Cùng ngày,

Thủ tướng cũng đồng ý đề xuất chuyển đổi hơn 16 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại


tỉnh Long An. UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm và chỉ đạo chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nêu trên, đảm bảo tính công khai, minh bạch và không để xảy ra tham nhũng, thất thoát ngân sách nhà nước.