Tăng trưởng tín dụng 8,4%

0
309
Theo số liệu từ Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý 3 của Tổng cục Thống kê, đến ngày 20/9/2019, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 8,4%, thấp hơn cùng kỳ năm 2018.

tăng trưởng tín dụng 9 tháng đầu năm 2019 đạt 8,4%  Tăng trưởng tín dụng 8,4% tangtruongtindung 1569669071

Cụ thể, tính đến ngày 20/9/2019, tổng phương tiện thanh toán tăng 8,44% so với cuối năm 2018 (cùng kỳ năm 2018 tăng 8,74%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 8,68% (cùng kỳ năm 2018 tăng 9,15%); tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế tăng 8,4% (cùng kỳ năm 2018 tăng 9,52%). Như vậy là tăng trưởng huy động và tín dụng 9 tháng đầu năm 2019 đều chậm hơn so với cùng kỳ năm 2019.

Về thị trường chứng khoán 9 tháng năm 2019, tổng mức huy động vốn tăng trưởng 2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 203.5 ngàn tỷ đồng.

Thị trường cổ phiếu cũng ghi nhận mức giảm mạnh của giá trị giao dịch bình quân so với năm 2018. Cụ thể, tính đến ngày 24/9/2019, chỉ số VN-Index đạt 996,74 điểm, tăng 0,2% so với cuối tháng trước và tăng 10,4% so với cuối năm 2018; mức vốn hóa thị trường đạt 4.504 ngàn tỷ đồng, tăng 13,7% so với cuối năm 2018; giá trị giao dịch bình quân từ đầu năm 2019 đến nay đạt 4.576 tỷ đồng/phiên, giảm 30,1% so với bình quân năm 2018.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 3/2019 tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao, ước tính tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 23%, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 12%. Tính chung 9 tháng năm 2019, doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước tính tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 22%, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 12%.