Bộ Tài chính: “Việc Moody’s đánh giá lại xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam là không phù hợp”

0
938
Trước tuyên bố của tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investors Service về việc xem xét hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam, Bộ Tài chính đã lên tiếng cho rằng không phù hợp.

Cụ thể, ngày 9/10, Moody’s cho biết tổ chức này đang xem xét đánh giá lại xếp hạng tín nhiệm Ba3 của Việt Nam sau khi tổ chức này nhận thấy có những "thiếu sót về thể chế" dẫn tới tình trạng chậm thanh toán nợ.

Moody's cho hay, dựa trên thông tin hiện có, các chủ nợ của Việt Nam không bị thiệt hại hoặc chỉ chịu thiệt hại ở mức rất nhỏ. Tuy nhiên, tình trạng chậm trả nợ cho thấy xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam có thể không còn phù hợp với mức Ba3. Tuy nhiên, Moody's cũng sẽ đánh giá lại xem "thiếu sót thể chế" kể trên của Việt Nam có nguy cơ dẫn đến tình trạng chậm hoặc không trả nợ trong tương lại hay không.

Moody's xem xét hạ xếp hạng tín nhiệm với Việt Nam  Bộ Tài chính: “Việc Moody’s đánh giá lại xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam là không phù hợp” moody 1570785863

Trước thông tin Moody’s xem xét hạ bậc tín nhiệm quốc gia của Việt Nam, Bộ Tài chính đã lên tiếng khẳng định: Moody's cần xác định rõ nghĩa vụ nợ dự phòng và nghĩa vụ nợ trực tiếp của Chính phủ. Chính phủ chưa bao giờ chậm trễ trong thực hiện nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ.

Bộ Tài chính cho rằng Moody's chỉ trên một sự việc riêng lẻ mà bỏ qua các nỗ lực Chính phủ Việt Nam đã đạt được trong duy trì bình ổn kinh tế vĩ mô là chưa thực sự thuyết phục.

Theo Bộ Tài chính, cơ sở Moody's đưa ra quyết định xem xét hạ bậc xếp hạng tín nhiệm bắt nguồn từ đánh giá cho rằng những hạn chế trong công tác phối hợp giữa các cơ quan Chính phủ dẫn đến tình trạng chậm thanh toán nghĩa vụ nợ Chính phủ. Tuy nhiên, cần làm rõ đây là nghĩa vụ nợ được Chính phủ bảo lãnh, thuộc nghĩa vụ nợ dự phòng của Chính phủ, không phải là nghĩa vụ nợ trực tiếp của Chính phủ.

Bên cạnh đó, việc Moody's đưa ra thông tin báo chí trong khi chưa chắc chắn về qui trình và cơ chế thanh toán các khoản vay được Chính phủ Việt Nam bảo lãnh có thể gây ra sự hiểu lầm không đáng có đối với cộng đồng các nhà đầu tư về khả năng trả nợ của Chính phủ, và có thể ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh quốc gia của Việt Nam trên trường quốc tế.

Do vậy, Bộ Tài chính cho rằng Moody's nên sớm có nhìn nhận, đánh giá đầy đủ về vấn đề trên và sẵn sàng trao đổi, làm việc và cung cấp thông tin cho Moody's và các tổ chức xếp hạng tín nhiệm khác để đảm bảo có thông tin đầy đủ và chuẩn xác.

Việc xem xét hạ bậc xếp hạng tín nhiệm Việt Nam của Moody’s cũng làm cho tổ chức này xem xét điều chỉnh bậc tín nhiệm của 17 ngân hàng Việt Nam.

Cụ thể, Moody’s cho biết, sức mạnh tín nhiệm quốc gia của Việt Nam là yếu tố đầu vào quan trọng trong việc đánh giá bậc tín nhiệm của các ngân hàng Việt, vì sức mạnh tín nhiệm của quốc gia ảnh hưởng đến đánh giá của Moody's về khả năng Chính phủ cung cấp sự hỗ trợ cho ngân hàng trong những giai đoạn căng thẳng.

Nếu Moody's điều chỉnh bậc tín nhiệm của Việt Nam, động thái này sẽ dẫn tới thay đổi sự hỗ trợ của Chính phủ dành cho một số ngân hàng. Kết quả là một số trường hợp bị điều chỉnh bậc tín nhiệm.