Bổ sung chức năng khu du lịch tại Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

0
163

Thủ tướng vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An.


Về đ


iều chỉnh về sử dụng đất, khu đất làng xóm cải tạo đô thị hóa, diện tích 22,63 ha tại khu vực Bãi Tiền Phong và Bãi Hải Đồn sẽ được chuyển đổi thành khu du lịch. Quyết định cũng yêu cầu bố trí khu tái định cư cho các hộ dân vào khu đất ở đô thị tại khu đô thị số 5; chuyển đổi khu đất trung tâm công cộng cấp đô thị, quy mô 5,98 ha thành đất công viên cây xanh thể dục thể thao.

kkt-6763-1573008531.jpg  Bổ sung chức năng khu du lịch tại Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An kkt 6763 1573008531

Chức năng khu du lịch sẽ được bổ sung với quy mô 22 ha tại khu vực đất chưa sử dụng sát chân Núi Dẻ vào khu du lịch ven biển Bãi Tiền Phong.

Ảnh: VGP.

Đồng thời, diện tích đất cây xanh, công viên, thể thao thuộc KKT sẽ tăng thêm 21,97 ha sau khi điều chỉnh vị trí các khu đất du lịch.


Quyết định cũng nêu rõ sẽ bố trí, sắp xếp lại khu đất du lịch tại khu vực Bãi Tiền Phong và Bãi Hải Đồn từ phân tán sang tập trung trên cơ sở khu đất làng xóm cải tạo đô thị hóa sẽ di dời, đất cây xanh công viên thể dục thể thao và đất chưa sử dụng.


Chức năng khu du lịch sẽ được bổ sung với quy mô 22 ha tại khu vực đất chưa sử dụng sát chân Núi Dẻ vào khu du lịch ven biển Bãi Tiền Phong. Tổng diện tích đất khu du lịch tại khu vực sau điều chỉnh đạt khoảng 112 ha.

Về giao thông, điều chỉnh hướng tuyến đường Quốc phòng và hướng tuyến đường bộ ven biển đi theo đường vào Khu du lịch Bãi Lữ và đường D4 – KKT Đông Nam (không đi qua khu du lịch Bãi Lữ, Bãi Tiền Phong, Bãi Hải Đồn); điều chỉnh hướng tuyến đường giao thông đối ngoại đoạn đi qua khu vực Bãi Tiền Phong (tuyến đường nối từ Bãi Lữ đi Bãi Hải Thịnh) đi sát về chân núi phía Tây Nam.