Saigonbank 9 tháng lợi nhuận 220 tỷ đồng

0
270
Theo BCTC quý 3/2019 mới cập nhật của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigobank), lợi nhuận 9 tháng của ngân hàng đạt 220,7 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, kết quả này đến chủ yếu từ việc cắt giảm trích lập dự phòng của ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019 với các kết quả kinh doanh không nhiều đột biến.

Cụ thể, 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần Saigonbank đạt gần 526,9 tỷ đồng tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2018. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 31,7 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2018.

Saigonbank 9 tháng lợi nhuận đạt 220 tỷ đồng  Saigonbank 9 tháng lợi nhuận 220 tỷ đồng saigonbank 1571399653

Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và hoạt động kinh doanh khác của Saigonbank giảm mạnh trong 9 tháng đầu năm. Cụ thể, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 68,1% so với cùng kỳ năm 2018 chỉ đạt 6,1 tỷ đồng; quý 3 chỉ đạt 1,1 tỷ đồng, giảm gần 8 lần so với quý 3/2018.

Lãi thuần từ hoạt động khác 9 tháng đạt 41,6 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2018.

Với kết quả kinh doanh nêu trên, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng 9 tháng đạt 220,7 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, kết quả lợi nhuận này chủ yếu đến từ việc giảm mạnh chi phí dự phòng. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2019 dự phòng rủi ro của ngân hàng chỉ đạt 54,9 tỷ đồng; trong khi cùng kỳ năm 2018 trích lập dự phòng là 158,4 tỷ đồng. Trong quý 3/2019 lợi nhuận cũng tăng mạnh, đạt 132,4 tỷ đồng, tăng 13 lần so với cùng kỳ năm 2018. Dự phòng rủi ro quý 3/2019 cũng giảm 8 lần so với năm 2019.

Tính đến thời điểm 30/9/2019, tổng tài sản Saigonbank đạt 22.077 tỷ đồng, tăng 8,4% so với đầu năm, trong đó dư nợ cho vay khách hàng tăng 6,1%, đạt 14.400 tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng nhẹ lên 14.702 tỷ đồng. 

Đáng chú ý, các khoản lãi, phí phải thu đến cuối tháng 9/2019 tăng 39% so với cuối năm 2018, lên mức 219 tỷ đồng.

Tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức 2,02% trong khi cuối năm 2018 khoảng 1,98%. Số dư trái phiếu VAMC của Saigonbank vào cuối tháng 9 là 885,6 tỷ đồng, giảm 22% so với cuối năm 2018, trong đó đã trích lập dự phòng hơn 130 tỷ đồng.