Sacombank: 9 tháng lợi nhuận 2.491 tỷ đồng

0
421
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho biết, tính đến ngày 30/9/2019, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 2.491 tỷ đồng, tăng 89,5% so với cùng kỳ năm trước.

Sacombank báo lãi 2.491 tỷ đồng 9 tháng đầu năm 2019  Sacombank: 9 tháng lợi nhuận 2.491 tỷ đồng sacombank 1570522722

Cụ thể, đến hết tháng 9/2019 tổng tài sản của Sacombank đạt 450.200 tỷ đồng, tăng gần 11% so với đầu năm; huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 408.882 tỷ đồng, tăng hơn 14%; cho vay đạt 290.934 tỷ đồng, tăng 13%.

Đóng góp vào kết quả kinh doanh lớn nhất vẫn là tự hoạt động chính của ngân hàng, thu nhập lãi thuần đạt 7.405 tỷ đồng, tăng 34%. Các hoạt động kinh doanh khác cũng ghi nhận tăng: Thu dịch vụ đạt 2.131 tỷ đồng, tăng 21%; trong đó thu dịch vụ bảo hiểm đạt hơn 280 tỷ đồng, chiếm 13,3% trong tổng thu dịch vụ; thu kinh doanh ngoại hối đạt 422 tỷ đồng, tăng 35%. Thu từ hoạt động khác đạt 845 tỷ đồng, tăng 176%.

Sacombank cho biết nhờ tái cơ cấu danh mục cho vay, kiểm soát chặt chẽ và hạn chế cấp tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro nên tỷ lệ nợ xấu đã giảm từ 2,11% xuống còn 1,96%.

Năm 2019, Sacombank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 455.500 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2018. Tổng nguồn vốn huy động đạt 423.500 tỷ đồng, tăng trên 14%, trong đó huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 418.600 tỷ đồng, tăng 17%; Tổng dư nợ tín dụng đạt 298.100 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 16%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2.650 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2018.