Bà Ria – Vũng Tàu: Kiểm kê đất đai trên toàn tỉnh

0
229
Tỉnh đặc biệt chú trọng kiểm kê tình trạng sử dụng đất trồng lúa, đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

bà ria – vũng tàu: kiểm kê đất đai trên toàn tỉnh Bà Ria – Vũng Tàu: Kiểm kê đất đai trên toàn tỉnh ba ria 1568646777

UBND tỉnh Bà Ria – Vũng Tàu vừa ban hành kế hoạch kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, việc kiểm kê diện tích đất đai được tiến hành trên phạm vi toàn tỉnh theo từng cấp hành chính, trong đó cấp xã là đơn vị cơ bản tiến hành kiểm kê đất đai. Từ đó lấy cơ sở để tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp huyện, cấp tỉnh.

Đối tượng kiểm kê đất đau bao gồm loại đất và đối tượng quản lý, sử dụng đất.

Loại đất kiểm kê bao gồm các loại đất theo quy định tại điều 10 của Luật Đất đai năm 2013. Ngoài ra, tỉnh đặc biệt chú trọng kiểm kê tình trạng sử dụng đất trồng lúa, đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Trong lần kiểm kê này, tỉnh chú trọng kiểm kê đất đai đối với các tổ chức sự nghiệp và doanh nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị xã hội, đơn vị quốc phòng, an ninh đang sử dụng đất nông, lâm nghiệp, các tổ chức kinh tế sử dụng đất được nhà nước giao không thu tiền mà chưa chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, cá nhân, hộ gia đình, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở tôn giáo… đang sử dụng đất cũng là những đối tượng kiểm kê đất đai trong lần này.

Thời điểm kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được tính đến hết ngày 31/12/2019. Thời hạn hoàn thành kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai ở cấp xã là trước ngày 16/1/2020; cấp huyện là trước ngày 1/3/2020 và trước ngày 16/4/2020 với cấp tỉnh.

Mục đích thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 nhằm đánh giá hiện trạng sử dụng đất và làm cơ sở để quản lý, sử dụng đất đạt hiệu quả; làm cơ sở đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nhất là việc điều chỉnh, quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời cung cấp thông tin số liệu, tài liệu phục vụ việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng niên giám thống kê các cấp và phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo và các nhu cầu khác của nhà nước và xã hội.