Quảng Ninh thu hồi dự án vì chậm tiến độ”Sudico bị Quảng Ninh thu hồi dự án vì chậm tiến độ

0
207

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy về việc thu hồi Dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà – Ngọc Vừng do CTCP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) làm chủ đầu tư.

Sudico bị Quảng Ninh thu hồi dự án vì chậm tiến độ Quảng Ninh thu hồi dự án vì chậm tiến độ"Sudico bị Quảng Ninh thu hồi dự án vì chậm tiến độ Quảng Ninh thu hồi dự án vì chậm tiến độ”Sudico bị Quảng Ninh thu hồi dự án vì chậm tiến độ 09 gdpk

 

Dự án này được UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sudico triển khai từ năm 2004 với tổng diện tích 28,7 ha. Đến năm 2017, dự án mới đưa vào khai thác giai đoạn 1 (diện tích 2,52 ha) với 10 căn Bugalow (một tầng), tổng diện tích xây dựng 675 m2; lượng khách du lịch lưu trú tại dự án rất ít, chủ yếu là khách nội bộ của Công ty, hiệu quả đầu tư của dự án rất thấp, chưa tương xứng với tiềm năng của đảo Ngọc Vừng.

UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Sudico hợp tác, trả lại dự án để tỉnh thu hút, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm đầu tư phát triển. Để đảm bảo quyền lợi của Sudico khi trả lại dự án, UBND tỉnh Quảng Ninh sẵn sàng giới thiệu địa điểm khác để doanh nghiệp này nghiên cứu, đầu tư, hoặc  tại các địa phương mà Sudico có nhu cầu và còn qũy đất phù hợp với phương án kinh doanh của Công ty.