Quảng Ninh: Chưa cho nghiên cứu quy hoạch khu đô thị 2 bên đường vào Tuần Châu; xem xét nâng cấp Đồng Triều lên đô thị loại 3

0
474

Quảng Ninh: Chưa cho nghiên cứu quy hoạch khu đô thị 2 bên đường vào Tuần Châu; xem xét nâng cấp Đồng Triều lên đô thị loại 3 Quảng Ninh: Chưa cho nghiên cứu quy hoạch khu đô thị 2 bên đường vào Tuần Châu; xem xét nâng cấp Đồng Triều lên đô thị loại 3 Quảng Ninh: Chưa cho nghiên cứu quy hoạch khu đô thị 2 bên đường vào Tuần Châu; xem xét nâng cấp Đồng Triều lên đô thị loại 3 10 15668686606001107224402 crop 1566868673984578619200

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa có cuộc họp với các sở, ngành để thảo luận và cho ý kiến về Đề án nâng cấp Đông Triều thành đô thị loại III, quy hoạch dự án khu đô thị 2 bên đường vào Khu du lịch Tuần Châu.

Theo đó, việc xét TX Đông Triều là đô thị loại III trực thuộc tỉnh qua 5 tiêu chí, 59 tiêu chuẩn. Trong 5 tiêu chí, Đông Triều có 1 tiêu chí đạt điểm tối đa, 4 tiêu chí đạt tối thiểu trở lên; trong 59 tiêu chuẩn, có 39 tiêu chuẩn đạt điểm tối đa, 14 tiêu chuẩn chưa đạt điểm tối đa, 6 tiêu chuẩn không đạt. 

Kết quả đánh giá chung cho thấy, TX Đông Triều đã đủ tiêu chuẩn công nhận là đô thị loại III trực thuộc tỉnh với số điểm 86,77/100 điểm, vượt điểm quy định tối thiểu 75 điểm.

Việc lập Đề án trình đề nghị Chính phủ công nhận TX Đông Triều trực thuộc tỉnh Quảng Ninh lên đô thị loại III là cơ hội để thị xã tiếp tục phấn đấu hoàn thiện nâng cao chất lượng đô thị về mọi mặt; là việc làm cần thiết, đúng trình tự, thủ tục quy định, phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh trong giai đoạn mới, đồng thời còn là nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TX Đông Triều.

Kết luận nội dung này, Tỉnh ủy Quảng Ninh cơ bản đồng ý với Đề án Nâng cấp Đông Triều lên đô thị loại III, từ đó Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục theo quy định; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn thiện Đề án để báo cáo cơ quan Trung ương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, trong các tiêu chí, tiêu chuẩn xét lên đô thị loại III, Đông Triều có nhiều tiêu chuẩn đạt cao nhưng cũng có tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt, cần phải có giải pháp, kế hoạch tiếp tục nâng chuẩn tiêu chí, tiêu chuẩn, đảm bảo chặt chẽ, không nợ tiêu chí. 

Song song đó, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh còn báo cáo nội dung đề nghị chưa nghiên cứu quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị, thương mại, dịch vụ tại khu vực 2 bên đường vào Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu, TP Hạ Long (đoạn đầu ngã 3 Tuần Châu). 

Bởi hiện nay, trên địa bàn TP Hạ Long có nhiều dự án phát triển nhà ở đang triển khai. Việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị, thương mại, dịch vụ tại khu vực 2 bên đường vào Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu để phát triển đô thị chưa cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

Để đảm bảo tầm nhìn, cảnh quan khu vực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh là chưa cho nghiên cứu quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị, thương mại, dịch vụ tại khu vực 2 bên đường vào Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Đồng thời, UBND tỉnh giao TP Hạ Long nghiên cứu trồng rừng ngập mặn, tạo cảnh quan khu vực này, tăng giá trị cửa ngõ vào Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu.

Gia Hải

Theo Trí thức trẻ