Xử lý vi phạm trật tự xây dựng hàng loạt dự án lớn trên địa bàn thành phố Nha Trang

0
256

Xử lý vi phạm trật tự xây dựng hàng loạt dự án lớn trên địa bàn thành phố Nha Trang  Xử lý vi phạm trật tự xây dựng hàng loạt dự án lớn trên địa bàn thành phố Nha Trang dji0001 50 15642261086921431731075 crop 15726192174922030102695

UBND tỉnh Khánh Hoà vừa có 2 văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND TP. Nha Trang xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, hiện nay vẫn còn nhiều trường hợp xây dựng trái phép tại các dự án thuộc TP. Nha Trang (Khu biệt thự cao cấp Ocean View, một số dự án tại Khu vực núi Cô Tiên và Khu vực Hồ Tiên,…), UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP. Nha Trang và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, tổng hợp các nội dung phản ánh của các cơ quan báo chí; tăng cường việc kiểm tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 15-11-2019. 

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc ngành xây dựng; chủ động và tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với UBND TP. Nha Trang, các sở, ngành liên quan để sớm phát hiện, xử lý cương quyết đối với các hành vi vi phạm; chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện để tránh tình trạng tiếp diễn nhiều trường hợp xây dựng trái phép, cố tình xây dựng trái phép. Các sở, ngành liên quan có chức năng phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Riêng đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đã có quyết định xử phạt theo báo cáo của UBND TP. Nha Trang, UBND tỉnh yêu cầu UBND TP. Nha Trang thực hiện cưỡng chế tháo dỡ các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tại các khu vực theo thời gian đã dự kiến; đồng thời tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch, thực hiện cưỡng chế các trường hợp còn lại theo đúng quy định. 

UBND tỉnh Khánh Hoà cũng lưu ý, trong thời gian tới phải tập trung kiên quyết xử lý cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm tại dự án Ocean View và các công trình vi phạm tại xã Phước Đồng, xã Vĩnh Thái, phường Phước Long, phường Vạn Thạnh.

Được biết, vừa qua, UBND TP. Nha Trang đã tổ chức cưỡng chế 154 trường hợp tại Khu Trung tâm hành chính tỉnh thuộc thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái và 11 trường hợp tại Dự án Khu đô thị Hoàng Long thuộc phường Phước Long; đang tổ chức cưỡng chế tháo dỡ 8 công trình xây dựng tại khu vực bầu Sông Tháo thuộc thôn Phú Vinh 2, xã Vĩnh Thạnh và 34 trường hợp vi phạm ở thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng. Đối với các khu vực khác, UBND TP. Nha Trang đang rà soát, lập kế hoạch cưỡng chế, phương án tháo dỡ để tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Nam Phong

Theo Nhịp Sống Việt