Hà Nội yêu cầu không giao dự án mới cho nhà đầu tư vi phạm”Hà Nội yêu cầu không giao dự án mới cho nhà đầu tư vi phạm

0
279

UBND TP.Hà Nội vừa yêu cầu các quận, huyện nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc chưa xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng trên địa bàn.

Hà Nội yêu cầu không giao dự án mới cho nhà đầu tư vi phạm  Hà Nội yêu cầu không giao dự án mới cho nhà đầu tư vi phạm”Hà Nội yêu cầu không giao dự án mới cho nhà đầu tư vi phạm shutterstock 704923213 nyga


Theo UBND TP.Hà Nội, báo cáo của Sở Xây dựng về kết quả xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng năm 2015 – 2016 trên địa bàn Thành phố từ tháng 5/2019 đến nay, UBND các quận, huyện mới xử lý được 2/40 trường hợp, còn tồn đọng 38 trường hợp chưa xử lý, không đạt kết quả và tiến độ theo yêu cầu.


UBND TP. Hà Nội yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã cam kết với UBND Thành phố về tiến độ, thời gian xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm tồn đọng; định kỳ ngày 20 hàng tháng báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố (qua Sở Xây dựng).

Thành phố giao các sở: Quy hoạch – Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường rà soát thủ tục hồ sơ liên quan các dự án vi phạm để đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ giải quyết các thủ tục theo quy định.

Trong quá trình tham gia ý kiến, thẩm định không xem xét, đề xuất giao dự án mới hoặc điều chỉnh dự án đối với nhà đầu tư vi phạm về trật tự xây dựng còn tồn đọng trên địa bàn thành phố.