Hà Nội sắp xếp lại 5 đơn vị cấp phường xã trong 2 năm tới

0
390


Chính phủ


vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định sáp nhập, điều chỉnh đơn vị hành chính của 6 tỉnh, thành phố bao gồm: Hà Nội, Cần Thơ,


Thái Bình, Lào Cai, Khánh Hòa và Cao Bằng.


Trước tiên,


Hà Nội sẽ sắp xếp 5 đơn vị hành chính cấp xã, giảm từ 584 xuống còn 579 đơn vị.

ha-noi-sap-xep-5-don-vi-hanh-c-8985-6574  Hà Nội sắp xếp lại 5 đơn vị cấp phường xã trong 2 năm tới ha noi sap xep 5 don vi hanh c 8985 6574 1581396435

Phường Hàng Bạc là một trong những đơn vị hành chính sẽ tiến hành sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021. Ảnh:

PV.

Trước đó, tại kỳ họp 11 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2019 – 2021. Sau rà soát, Hà Nội không có đơn vị hành chính cấp huyện nào nhưng có 10 xã, phường phải sắp xếp do không đủ tiêu chí về diện tích tự nhiên và dân số. Trong đó, 7 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp và 3 đơn vị xã liền kề có liên quan đến sắp xếp.

Trong giai đoạn 2019 -2021, Hà Nội sẽ tiến hành sắp xếp 5 đơn vị hành chính, trong đó quận Hoàn Kiến có phường Hàng Bạc và Hàng Đào, quận Hai Bà Trưng có các phường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm, Phạm Đình Hổ… 5 đơn vị còn lại Hà Nội đề xuất chưa sắp xếp trong giai đoạn này.

Trước đề xuất của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của Hà Nội, cơ bản Ủy ban Pháp luật đồng tình với đề án, nhưng một số thành viên có ý kiến rằng, việc sắp xếp 5 đơn vị cấp xã như phường Hàng Bạc, Hàng Đào trong giai đoạn 2019 – 2021 chưa thuyết phục.

Ngoài ra, sau khi sắp xếp, 5 đơn vị hành chính cấp xã này cũng chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định. Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ và thành phố Hà Nội giải trình thêm.

Trước đó, Hà Nội đạt mục tiêu sau khi có nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành sắp xếp, hợp nhất trong tháng 3 và 4 năm nay.


Cùng với Hà Nội, Cần Thơ tiếp hành sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp xã, từ 85 xuống còn 83 đơn vị. Trước đó, HĐND thành phố Cần Thơ đã tán thành chủ trương sắp xếp 3 đơn vị hành chính cấp xã bao gồm phường Tân An, An Hội và An Lạc thuộc quận Ninh Kiều thành phường Tân An. Sau rà soát, có 3 đơn bị hành chính thuộc diện phải sắp xếp do chưa đạt tiêu chuẩn.

Về nhân sự, thành phố Cần Thơ sẽ giữ nguyên trạng 62 cán bộ, công chức của 3 phường trên, trong đó sắp xếp, bố trí theo đúng quy định là 23 người, còn lại 39 người sẽ được sắp xếp trong giai đoạn 2020-2025.

Cũng trong giai đoạn này, Cao Bằng tiến hành sắp xếp 3 huyện và 38 đơn vị cấp xã, số lượng cán bộ, công chức dôi dư là 720 người và 624 người hoạt động không chuyên trách. Trong đó, Cao Bằng sẽ

sắp xếp các huyện Trà Lĩnh với Trùng Khánh và huyện Phục Hòa với Quảng Uyên.


Liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính của Cao Bằng,


tại phiên họp 41 Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 1, Ủy ban Pháp luật đề xuất cân nhắc việc sắp xếp các huyện của Cao Bằng. Tại phiên họp 42, Chính phủ đã có báo cáo trong đó khẳng định đã cân nhắc thận trọng, khách quan, toàn diện và kỹ lưỡng các yếu tố về văn hóa, lịch. Đồng thời đảm bảo quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội và đặc điểm điều kiện tự nhiên của những đơn vị hành chính này.


Tương tự, tỉnh Lào Cai sẽ sắp xếp 1 đơn vị hành chính cấp huyện và 19 đơn vị cấp xã; tỉnh Khánh Hòa sắp xếp 1 đơn vị cấp huyện và 2 đơn vị cấp xã; tỉnh Thái Bình


không có đơn vị cấp huyện nào nhưng có 39 đơn vị cấp xã cần sắp xếp trong giai đoạn này.

Hiện tiêu chuẩn của huyện miền núi, vùng cao là có dân số 80.000 người và diện tích 850 km2 trở lên; huyện đồng bằng từ 450 km2; quận từ 35 km2 với dân số ít nhất 150.000 người. Quy mô dân số của xã là 5.000-8.000 người trở lên, diện tích từ 30 km2. Trong khi đó, cả nước hiện có 16 quận, huyện và 631 xã, phường, thị trấn có cả hai yếu tố diện tích và dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn.