Hà Nội quyết xử lý dứt điểm 8B Lê Trực”Hà Nội quyết xử lý dứt điểm 8B Lê Trực

0
314

UBND TP. Hà Nội mới đây đã yêu cầu UBND quận Ba Đình và các sở, ngành liên quan phải kiên quyết xử lý dứt điểm, đúng quy định của pháp luật đối với công trình 8B Lê Trực (quận Ba Đình).

Hà Nội quyết xử lý dứt điểm 8B Lê Trực  Hà Nội quyết xử lý dứt điểm 8B Lê Trực”Hà Nội quyết xử lý dứt điểm 8B Lê Trực 09 priq


Theo đó, UBND Thành phố giao UBND quận Ba Đình hoàn thành các nhiệm vụ sau: Mời chủ đầu tư làm việc, yêu cầu hợp tác cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc đầu tư xây dựng công trình (bao gồm cả hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công công trình), ký biên bản làm việc. Tiếp thu ý kiến của Sở Xây dựng tại cuộc họp để tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế lập phương án, thi công tháo dỡ bộ phận công trình vi phạm theo quy định.


Trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ trên của UBND quận Ba Đình, Chủ tịch UBND Thành phố sẽ tiếp tục mời chủ đầu tư để đối thoại, yêu cầu chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật và yêu cầu xử lý của cơ quan nhà nước.

Công trình 8B Lê Trực là một dự án điển hình về vi phạm trật tự xây dựng, nhưng sau nhiều năm các sai phạm vẫn chưa được xử lý dứt điểm.