Hà Nội: Xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất công, đất nông nghiệp

0
427

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Phòng Quản lý đô thị, UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn theo các quy định; Thường xuyên kiểm tra, giám sát tất cả các hoạt động xây dựng trên địa bàn từ khi khởi công xây dựng đến khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các vi phạm trật tự xây dựng ngay từ khi mới phát sinh; Nghiêm túc xem xét trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ nhưng buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị. 

Hà Nội: Xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất công, đất nông nghiệp dat 20nong 20nghiep
Ảnh minh họa.

Sở Xây dựng cũng chỉ đạo Phòng Tài nguyên môi trường, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc chấp hành pháp luật đất đai trong công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, nông nghiệp công ích, đất công trên địa bàn quản lý. 

Đồng thời, nghiêm túc triển khai thực hiện Kết luận thanh tra của Đoàn Thanh tra liên ngành do Sở Tài nguyên & Môi trường chủ trì thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, nông nghiệp công ích, đất công trên địa bàn quận, huyện, thị xã.