Hà Nội cho phép các công trình xây dựng thi công trở lại

0
173

Tại văn bản 2816/SXD-TTr về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn TP thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội cho phép các công trình xây dựng được thi công trở lại.

Văn bản này thay thế

văn bản 2618/SXD-TTr

ban hành trước đó (ngày 1/4/2020) với nội dung yêu cầu dừng mọi hoạt động thi công xây dựng đến hết ngày 15/4/2020.

Tuy nhiên, để bảo đảm phòng chống dịch Covid-19, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, văn bản 2601/VPCP-KGVX ngày 3/4/2020 của Văn phòng Chính phủ, chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại văn bản 1141/UBND-KGVX ngày 6/4/2020 và tại cuộc họp giao ban về công tác phòng chống dịch Covid-19 ngày 10/4/2020.

Hà Nội cho phép các công trình xây dựng thi công trở lại cho 20phep 20cong 20trinh 20xay 20dung 20hoat 20dong
Ảnh minh họa.

Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND TP. Hà Nội về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn quản lý.

Tại cuộc họp giao ban về công tác phòng chống dịch Covid-19 diễn ra ngày 10/4, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao UBND các quận, huyện, thị xã công khai danh sách các công trình xây dựng được phép hoạt động trên địa bàn trong mùa dịch để người dân phối hợp giám sát.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, các công trình tư nhân dưới 10 người nếu đáp ứng đủ yêu cầu về phòng chống dịch thì vẫn được phép hoạt động bình thường. Với các công trình xây dựng nhỏ lẻ, dưới 10 công nhân được hoạt động, nhưng phải bảo đảm khoảng cách phòng dịch, phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ.