Hà Nội: Bãi bỏ 12 Quyết định trong lĩnh vực xây dựng

0
424

Theo đó, UBND TP sẽ bãi bỏ 12 Quyết định trong lĩnh vực xây dựng do 12 văn bản Quy phạm pháp luật có đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn hoặc toàn bộ quy định của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ để rà soát, không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội và không cần thiết ban hành văn bản để thay thế.

Danh mục 12 Quyết định được bãi bỏ bao gồm: 

Quyết định số 96/2007/QĐ-UBND về “Quy định tạm thời về quản lý sử dụng nhà ở tập thể cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuê trên địa bàn TP. Hà Nội”.

Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND về “Quy định thực hiện kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn TP. Hà Nội”.

Quyết định số 123/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 về “Quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn TP. Hà Nội”.

Hà Nội: Bãi bỏ 12 Quyết định trong lĩnh vực xây dựng loai 20bo 20quyet 20dinh 20trong 20linh 20v C6 B0c 20xay 20dung
Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, UBND TP. Hà Nội cũng bãi bỏ Quyết định số 92/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 về Quy định quản lý Hồ Tây. Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND về “Quy định một số nội dung Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước do UBND TP. Hà Nội quản lý”.

Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND về “Quy định tạm thời về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn TP. Hà Nội” ban hành kèm theo Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND.

Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách bán nhà tái định cư theo phương thức trả dần tiền mua nhà cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn TP. Hà Nội.

Ngoài ra, bãi bỏ Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 21/9/2012 về “Quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Điều lệ quản lý thực hiện dự án đối với khu đô thị mới, dự án phát triển khu nhà ở trên địa bàn TP. Hà Nội”.

Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND về “Quy định về quản lý đầu tư, sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn TP. Hà Nội”. Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND về “Quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì nhà chung cư trên địa bàn TP. Hà Nội”.

Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND về “Quy chế quản lý sử dụng nhà ở sinh viên trên địa bàn TP. Hà Nội”. Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND về “Quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn TP. Hà Nội”.

Trước đó, Giám đốc Sở Xây dựng đã có Tờ trình số 312/TTr – SXD (PC) ngày 5/11/2019 về việc ban hành Quyết định bãi bỏ các Quyết định của UBND TP. Hà Nội trong lĩnh vực xây dựng.