Niêm yết giấy phép xây dựng công trình đang thi công tại trụ sở UBND phường, xã

0
194
Sở Xây dựng vừa gửi công văn đề nghị UBND các quận, huyện kiểm tra về điều kiện khởi công xây dựng, hiện treo biển báo và niêm yết Giấy phép xây dựng.


Niêm yết giấy phép xây dựng công trình đang thi công tại trụ sở UBND phường, xã xay dung sai phep 1571222538


Một dự án nhà ở tại Quận 7 vi phạm về xây dựng sai phép

Cụ thể, UBND 24 quận, huyện chỉ đạo các lực lượng thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra về điều kiện khởi công xây dựng công trình theo Điều 107 và các yêu cầu đối với công trường xây dựng theo Điều 109 Luật Xây dựng năm 2014.

Tuyên truyền, vận động, nhắc nhở chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện treo biển báo theo quy định tại Điều 109 Luật Xây dựng năm 2014 và niêm yết giấy phép xây dựng tại công trình xây dựng.

UBND phường, xã, thị trấn niêm yết giấy phép xây dựng đối với các công trình đang thi công xây dựng tại trụ sở UBND phường, xã, thị trấn để theo dõi.

Đối với các trường hợp vi phạm về điều kiện khởi công, Sở Xây dựng đề nghị cơ quan quản lý cấp phường, xã, thị trấn cần lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, tại Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 Ban Thường vụ Thành ủy giao “UBND Thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng hướng dẫn đầy đủ việc niêm yết giấy phép xây dựng tại tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố theo quy định pháp luật để người dân và các cơ quan chức năng có thể kiểm tra, giám sát dễ dàng, xử lý kịp thời các sai phạm. Phải thực hiện bằng được các yêu cầu: công trình xây dựng không niêm yết giấy phép xây dựng thì không được xây dựng”.