Những nhát búa đầu tiên tháo dỡ cầu trăm tuổi bắc qua sông Sài Gòn

0
318

Những nhát búa đầu tiên tháo dỡ cầu trăm tuổi bắc qua sông Sài Gòn  Những nhát búa đầu tiên tháo dỡ cầu trăm tuổi bắc qua sông Sài Gòn photo1589186910777 1589186910898 crop 1589186918058665152126

Việc tháo dỡ cầu sắt Bình Lợi cũ – cầu bắc qua sông Sài Gòn – được xem gỡ nút thắt rất lớn tạo điều kiện cho sự kết nối và phát triển giao thông thuỷ tại TP HCM.

Theo Gia Minh

Người lao động