Ngân hàng thứ 11 đạt chuẩn Basell II

0
449
Shinhan Việt Nam là ngân hàng thứ 11 được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quyết định áp dụng Thông tư 41 trước hạn. Đây cũng là ngân hàng 100% vốn nước ngoài đầu tiên đạt chuẩn Basell II tại Việt Nam.

Shinhan là ngân hàng thứ 11 đạt chuẩn basell II  Ngân hàng thứ 11 đạt chuẩn Basell II nganhangshinhan 1569600673

Cụ thể, Thống đốc NHNN quyết định Shinhan Việt Nam áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN của Thống đốc NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư 41) kể từ ngày 01/10/2019. Với quyết định này, Shinhan Việt Nam trở thành ngân hàng ngoại đầu tiên tại Việt Nam được áp dụng chuẩn Basel II. 

Shinhan Việt Nam chịu trách nhiệm: Thực hiện chuyển hoạt động chính thức từ hệ thống chính sang hệ thống dự phòng đối với hệ thống GIS/RISK theo đúng kế hoạch; Tuân thủ quy định tại Thông tư 41 và thực hiện chế độ báo cáo thống kê về tỷ lệ an toàn vốn đối với Thông tư 41 theo hướng dẫn của NHNN…

Shinhan Việt Nam chính thức đi vào hoạt động ở Việt Nam từ năm 2008. Tính tới cuối năm 2018, tổng tài sản của Ngân hàng đạt hơn 83.800 tỷ đồng. Trong năm 2018, lãi sau thuế của ngân hàng đạt 1.685,5 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với năm trước đó.

Theo NHNN, đến thời điểm hiện tại đã có 17 NHTM đăng ký áp dụng Thông tư 41 trước thời hạn (bao gồm 15 NHTM trong nước và 2 ngânhangf 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam).

Đến thời điểm hiện tại đã có 11 ngân hàng được Thống đốc có quyết định áp dụng Thông tư 41 trước hạn. Trong đó có 10 NHTM trong nước và 1 ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Gồm có: VCB, VIB, OCB, VPBAnk, MBB, ACB, TienphongBank, TechcomBank, MSB, HDBank và Shinhan.