Ngân hàng Nam Á được chấp thuận tăng vốn lên 3.890 tỷ đồng

0
556
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận việc ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) tăng vốn điều lệ từ hơn 3.353 tỷ đồng lên hơn 3.890 tỷ đồng.

Nam Á được chấp thuận tăng vốn lên 3.890 tỷ đồng  Ngân hàng Nam Á được chấp thuận tăng vốn lên 3.890 tỷ đồng namabank 1569575742

Cụ thể NHNN chấp thuận việc NamABank (NAB) thực hiện tăng vốn điều lệ từ hơn 3.353 tỷ đồng lên 3.890 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông của NAB thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Hội đồng quản trị NAB thông qua tại Nghị quyết số 171/2019/NQQT-NHNA ngày 17/4/2019.

NHNN yêu cầu Hội đồng quản trị NAB thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của NHNN tại công văn số 1928/NHNN-TTGSNH ngày 21/03/2019 về việc chia cổ tức năm 2018 của NAB.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, NamABank thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.