Đà Nẵng sắp cưỡng chế vi phạm của Mường Thanh”Đà Nẵng sắp cưỡng chế vi phạm của Mường Thanh

0
384

Mới đây, UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng đã có tối hậu thư gửi chủ đầu tư tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà, cùng các tổ chức, cá nhân liên quan phải chuyển người và toàn bộ tài sản ra khỏi căn hộ vi phạm.

Đà Nẵng sắp cưỡng chế vi phạm của Mường Thanh  Đà Nẵng sắp cưỡng chế vi phạm của Mường Thanh”Đà Nẵng sắp cưỡng chế vi phạm của Mường Thanh 09 gumw


Theo đó, yêu cầu chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan đang sử dụng các căn hộ tại các tầng 2, 3, 4, 5, 35, 41, 42 của khối chung cư phải di chuyển người và toàn bộ tài sản ra khỏi các căn hộ vi phạm để tiến hành công tác tháo dỡ công trình vi phạm tại các tầng nêu trên.


Thời gian di dời từ ngày 10/12/2019 đến 10/1/2020. Sau thời hạn này, nếu không chấp hành, UBND quận sẽ thực hiện cưỡng chế theo quy định. Kể từ ngày 12/1/2020, sẽ ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước… tại các tầng, căn hộ vi phạm. Từ ngày 24/2/2020, sẽ tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm tại các tầng trên và 2 tầng kỹ thuật, tầng mái.

Đà Nẵng cũng đưa ra chế độ hỗ trợ liên quan đối với các căn hộ bị cưỡng chế, di dời, như hỗ trợ tiền thuê nhà ở tạm; hỗ trợ tiền di chuyển tài sản…