LienVietPostBank 9 tháng lợi nhuận 1.636 tỷ đồng

0
746
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) cho biết, kết thúc quý 3/2019, lợi nhuận trước thuế lũy kế của ngân hàng đạt 1.636 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2018.

LienVietPostBank 9 tháng lợi nhuận đạt 1.636 tỷ đồng  LienVietPostBank 9 tháng lợi nhuận 1.636 tỷ đồng lienviet 1571302827

Cụ thể, đến cuối tháng 9/2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt 193.536 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm 2019; vốn chủ sở hữu đạt 12.291 tỷ đồng, tăng 20,5% so với thời điểm cuối năm 2018.

Tổng huy động vốn đạt hết 9 tháng đạt 176.159 tỷ đồng tăng 10,1% so với cuối năm 2018; cho vay thị trường I đạt 135.105 tỷ đồng tăng 11,7%.

Kết thúc quý 3, lợi nhuận trước thuế lũy kế của ngân hàng đạt 1.636 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2018, hoàn thành 86% mục tiêu kế hoạch năm 2019. Trong đó lợi nhuận riêng quý 3 đạt 519 tỷ đồng, bằng 149% so với quý 3 năm 2018. 

Các chỉ số hiệu quả sinh lời trên tổng tài sản và vốn chủ sở hữu bình quân đạt 0,71% và 11,66%, tăng 24,6% và 19% so với 2018.

Theo chia sẻ từ phía ngân hàng, quý 3, thu nhập lãi thuần lũy kế tăng 25% so với cùng kỳ năm 2018; thu từ dịch vụ, hoạt động ngoại hối tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2018.